Wybierz kategorię

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów.

Kupujący w toku procedury zakupu Produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.